AVFALLSMOTTAK

Solstrand Verft sin havn tar imot de fleste avfallstyper. Under kan du lese litt om hva vi tar imot og hvordan vi håndterer ditt avfall.

Les mer

Solstrand verft hvit logo

avfallsmottaket hos solstrand verft

Solstrand Verft skal etter beste evne håndtere avfallet forsvarlig og etter forskriftene.
Under kan du lese gjennom en forkortet avfallsplan.

Før ankomst:
Skipet sender en oversikt over type avfall og mengde til post@solstrandverft.no minst 24 timer før ankomst.
For farlig avfall hvor Solstrand ikke har permanente containere, skal skipet deklarere avfallet før levering.

Etter ankomst:
Små containere og IBC’er plasseres på skipets dekk eller på kai ved skipet basert på oversikten tilsendt.
Det oppfordres til kildesortering. Farlig avfall skal ikke havne i samme container som annet avfall.
Om skipet har behov for flere containere eller IBC’er, kan havneansvarlig eller områdeansvarlig kontaktes.

Rapportering og tømming:
Skipet skal rapportere til havneansvarlig eller områdeansvarlig når en container eller IBC er klar for tømming. IBC’er skal merkes med båtnavn og avfallsbeskrivelse og avfallstypenummer.
Skipet blir belastet for avgiftspliktig avfall.  Ut fra opplysningene, vil havneansvarlig opprette en avfallsrapport som etter endt opphold vil bli sendt til skipet.

Deklarering:
Deklarasjonspliktig avfall blir deklarert av det gjenvinningsselskap som henter avfallet. Hos oss er det Franzefoss Gjenvinning som stort sett henter farlig/spesial avfall. Områdeansvarlig bistår Franzefoss med deklareringen. Alle deklarasjoner lagres på www.avfallsdeklarering.no.

Etter endt opphold:
Skipet mottar avfallsrapport fra havneansvarlig.
Ekstra kostnader knyttet til analyse og deponering av farlig avfall kan forekomme. Et eksempel på ekstra kostnad kan være ifbm. sandblåsesand.

 

 

Permanente avfallscontainere:
 – Usortert avfall
 – Metall
 – Rustfritt metall
 – Aluminium
 – Kobber
 – Trelast
 – Matavfall
 – EE-Avfall
 – Lysrør
 – Kabler

Oljecontainere:
 – Sludge
 – Spillolje

Farlig avfall:
 – Egnet tørt område for farlig avfall

Spesial avfall:
 – Egnet tørt område for spesial avfall

Tømming eller henting av avfall:
Permanente avfallscontainere tømmes ved behov når disse er full.
Områdeansvarlig kontakter Tomra Containerservice som henter containerne og tømmer disse hos Vestnes Renovasjon.

Oljecontainere tømmes ved behov når disse er full.
Områdeansvarlig kontakter Franzefoss Gjenvinning som kommer og tømmer oljecontainerne. Olje fra oljecontainere blir deklarert av Franzefoss i samarbeid med områdeansvarlig ved henting.

Farlig avfall fra skip deklareres av skipet før avfallet blir tatt i land.
Farlig avfall i forbindelse med jobb på båt, blir deklarert av gjenvinningsselskap ved henting.
Solstrand har egnet tørt område for lagring av farlig avfall.
Farlig avfall blir lagret i maks 6 måneder.

Spesial avfall håndteres på lik linje som farlig avfall.

Havneansvarlig:
Malene Vik Djupvik 
+47 960 09 065 
Malene@solstrandverft.no

Områdeansvarlig:
Markus Skorgenes 
+47 905 11 875
Markus@solstrandverft.no