Siden 1955

Solstrand startet som et tradisjonelt trebåtbyggeri i 1955, og er i dag blitt et moderne reparasjons- og serviceverft med stål som basismateriale.

Les mer

Solstrand Verft

I 2016 ble 100% av aksjene i Solstrand Verft AS tatt over av Rekdal Group AS. Ønsket har vært å videreutvikle kompetansen og verftet for å møte kundenes krav. Med lang erfaring i en stadig mer krevende bransje, er vi i dag en viktig leverandør til den maritime næringen.

Ved å forene allsidig erfaring med avansert teknologi, kan Solstrand levere optimale løsninger tilpasset kundens krav og spesifikasjoner.

Per i dag jobber vi mest med ombygging, reparasjoner og vedlikehold. Vår visjon er å kunne tilby våre kunder den beste service og kvalitet til enhver tid gjeldende behov. Vi er nå i gang med utbygging av kaianlegg.