PROSJEKTLEDER

Som prosjektleder får du ansvar for gjennomføring av dedikerte prosjekter i henhold til planer og kalkyle. Dette innebærer tett oppfølging mot kunde, klasseselskap og veftets produksjonsavdeling. Deltagelse i kalkulering av anbud og planlegging av jobber kan bli aktuelt.

Vi søker en person som liker å ha flere baller i luften og som evner å ta i et tak ekstra når det kreves. Noe erfaring fra prosjektledelse eller mellomledererfaring fra industribedrift er ønskelig.

Vår nye prosjektleder har gode formuleringsevner og uttrykker seg klart og tydelig på Norsk, og kan også kommunisere greit på engelsk.

Oppgaver

  • Lede tildelte prosjekt i henhold til planer og kalkyle
  • Oppfølging av rederi/kunde
  • Tett samarbeid med verftets produksjonsavdeling
  • Oppfølging mot klasseselskap og myndighet
  • Deltagelse i kalkulering av anbud og utarbeiding av fremdriftsplaner.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Teknisk og/eller økonomisk utdanning
  • Noe erfaring med prosjektledelse, gjerne fra industribedrift.
  • Vår nye prosjektleder vil få en spennende og utfordrende stilling i en dynamisk bedrift i fremgang.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser for rett kandidat.

Kontaktperson
Sindre B. Standal
Tlf. 930 18 867

Søknad og CV sendes til
post@solstrandverft.no 

Solstrand Verft ledig stilling som prosjektleder